Welkom

 

 

Geruime tijd is wijkbus Mariahoeve al op zoek naar nieuwe vrijwilligers maar de animo om vrijwilliger te worden is helaas erg laag. Probleem is dat wij v.w.b. bestuursleden maar het ergste v.w.b. chauffeurs behoorlijk onderbezet zijn.

Tegelijkertijd loopt het leasecontract van onze wijkbus per 24 juni a.s. af en zouden we dus een nieuwe bus moeten gaan leasen (voor 4 of 5 jaar).

Wij hebben na vele afwegingen en lang beraad helaas moeten concluderen dat het niet verantwoord is een grote investering te doen (een nieuw leasecontract voor een nieuwe bus) als de continuïteit van de dienstverlening van de wijkbus niet gegarandeerd is.

Dit betekent dat de wijkbus Mariahoeve per 24 juni a.s. zal ophouden te bestaan.

Stadsspeld

3 vrijwilligers van Wijkbus Mariahoeve kregen van het college van burgemeester en wethouders een Stadsspeld. Dit voor hun jarenlange inzet voor hun buurtgenoten.

Zij krijgen de onderscheiding voor erkenning en waardering voor hun vrijwilligerswerk. De vrijwilligers doet dit werk al 10 jaar of langer. Ze zijn actief als chauffeur en plannen de ritten in. Ook helpen zij buurtbewoners en luisteren ze naar hun persoonlijke verhalen.

Stadsdeelwethouder Barker deelde de Stadsspeld uit.

Deze personen kregen een Stadsspeld:

  • mevr.  Dijkhuizen-Brouwer
    de hr   Verlaek
    de hr   Van Dorp

Wijkbus Mariahoeve

De Wijkbus Mariahoeve was een initiatief van bewoners uit Mariahoeve. De wijkbus zorgde voor veilig en prettig vervoer binnen en buiten de wijk voor kwetsbare bewoners. Zoals ouderen en mensen met handicap. Voorbeelden zijn boodschappen doen, bezoek aan de tandarts of fysiotherapeut. Of een bezoek een familie of vrienden.

 

Met de onderscheiding wil de gemeente vrijwilligers, organisaties en inwoners bedanken voor hun inzet. Er zijn verschillende onderscheidingen.

Stadsspeld

De Stadsspeld is voor vrijwilligers die zich minimaal 10 jaar hebben ingezet voor de Haagse bevolking in hun wijk of buurt.

 

Gemeente Den Haag Stadsspeld

 

 

Translate »